Wednesday, September 9, 2015

PM - svenska

Dags att färdigställa PM:et.

En del av er har fått feedback. Andra inte (av olika skäl). Så här gör vi nu:

  • PM:et ska vara helt färdigt på söndag. Använd detta dokument för att kolla dina text.
  • Din text ska finnas tillgänglig i det dokument jag delat med er som heter "PM - Mockingjay - ditt namn". 
  • Om du inte lämnade in lappen under dagens lektion, måste du på något sätt meddela mig vilka två av de sex områdena du vill ha feedback på.
För sent inlämnade PM, eller PM som inte finns i rätt dokument kommer inte att få feedback. 
Senast två veckor efter deadline ska ni ha fått er feedback.

Om du behöver tillgång till recensionerna av något skäl. Google tidningsnamnet, recensentens namn och filmens namn så dyker de upp i sökresultaten. Ex "mockingjay tove bengtsson svenska dagbladet"

No comments:

Post a Comment