Tuesday, September 22, 2015

Gymnasiearbete vecka 39

BAKLÄXA!!!

Det är en minoritet som gjort en projektplan -  deadline var 18/9

Nästan ingen har reflekterat kring frågeställning, begränsningar och definitioner -  deadline var 15/9.

PÅMINNELSE: Fyll i blankett om frågeställning mm och kontakta mediatektet.

Handledning
Alex och Kim

Rebecka

Adam och Ludwig

Anton och Patrick

Albin och Erik

No comments:

Post a Comment