Monday, September 28, 2015

Del 2 - taltävling

På onsdag är det nästa del i vår taltävling och för att vi ska kunna använda tiden effektivt kommer ni att få titta på exempeltalet innan lektionen den här gången. Talet avslöjar naturligtvis vilken typ av högtidstal det blir den här gången, men den exakta uppgiften får ni först på lektionen.

Titta på talet och försök hitta följande:

En allusion
Ett tretal
Två anaforer

Fundera också på vilket intryck talet gör på dig. Tycker du talet är bra, sådär, eller dåligt? På lektionen ska vi sedan diskutera anledningarna till varför ni tycker så här, innan vi går vidare till andra delen i tävlingen.

No comments:

Post a Comment