Wednesday, September 9, 2015

Kriminologi 10/9

Jag är inte på plats i skolan då jag ska besöka ettorna på Revinge (tävlingsdagen ;).

Ni jobbar vidare med Kriminologi: uppgift statistik BG13AB och BET13

OBSERVERA att flertalet grupper måste utvidga sin undersökning tidsmässigt  (undersök fler dagar) och eller geografiskt (undersök fler län eller kanske hela Sverige) när det gäller händelser hos polisen jämfört med den ursprungliga instruktionen.

No comments:

Post a Comment