Tuesday, September 15, 2015

Läxa i svenska/ Vad ni ska göra på lektionen i morgon

Det blir ingen vikarie för er i morgon utan i stället en rejäl läxa inför nästa lektion. Läs följande i era ångande nya svenskböcker:

ss. 10-17, 26, 31, 33, 36-38

Dessa sidor handlar om att hålla argumenterande tal. Det ska vi visserligen göra senare under kursen, men just nu är det högtidstal som ska hållas. Innehållet på de sidor jag angivit ovan går lätt att anpassa till den typ av tal ni ska få hålla inom kort.

Ni ska läsa alla sidorna ovan noggrant. På lektionen på måndag ska ni kunna diskutera innehållet och ställa frågor på det. Förbered er på ett sätt som gör detta möjligt, t.ex. genom att anteckna och sammanfatta och notera viktiga saker medan ni läser.

No comments:

Post a Comment