Tuesday, September 15, 2015

Gymnasiearbete vecka 38

Mediateket!

Ni som har en arbetsfrågeställning klar ska boka en tid i mediateket för hjälp med informationssökning. Kopiera innehållet i detta dokument över till ett nytt dokument - fyll i det och dela det med.

Handledning

Natcha

Ali

Henrik

Alfred

Max

Hanna

Simon

Suat

No comments:

Post a Comment