Monday, September 21, 2015

Högtidstal - talanalys

Utifrån ett givet ämne förbereder gruppen ett tal. Läraren utser vilka talarna blir i varje grupp. Förberedelsetiden är 25-30 minuter och talet ska vara 60-90 sekunder långt. Varje grupp poängsätter sedan talen på ett formulär och lämnar in dem till mig. Efter varje tal ska två positiva aspekter av talet lyftas fram - ett som rör talarens framförande och ett som rör talets innehåll.

Varje tillfälle förbereds genom att vi tittar på ett modelltal.

Den grupp som i slutet fått sammanlagt högst poäng vinner fyra biobiljetter.

Följande tas upp:

Anpassning (Intellectio)
Inledning och avslutning (Dispositio)
Röst och kroppsspråk (Elocutio, Etos)
Retoriska figurer (Elocutio)
Memorering (Memoria)
Är det flyt i talet (Memoria)
Känsla och engagemang (Patos)

Om tiden inte hålls dras tio poäng av.

Grupper:
Adam, Albin, Anton, Alfred Ali, Anders, Alex, Caroline Harald, Kim, Hampus, Hanna Elvira, Henrik, Isak, Jakob, Jeff Jonathan, Erik, Ludwig, Mattias Max, Natacha, Rebecka, Simon

No comments:

Post a Comment