Tuesday, January 20, 2015

Samhällskunskap 21/1

Inför torsdagens diskussioner om källor och källkritik.

Begreppen närhets-, beroende- och tendensperspektiv finns inte på engelska. Man använder begreppen:

* Currency (närhet)
* Secondary or primary source (beroende)
* Audience/Point of view (bias) (tendens)

How to Evaluate Information (according to Penn State University Libraries)

The information is current/ not current because...
The currency of the information is good/ not good...

The information is based on...
This is a secondary source and it is based on...
This is a primary source...

The information from this source is biased/ not biased...

No comments:

Post a Comment