Tuesday, January 27, 2015

Onsdagens svensklektion - en uppgift

Denna uppgift är - om man koncentrerar sig - fullt möjlig att genomföra på 80 minuter, dvs. längden på den lektion vi hade haft till förfogande om jag varit där. Är man färdig innan de 80 minuterna passerat har man inte granskat sitt språk tillräckligt.

Uppgift 1 - deadline torsdag 29/1, 14.00

Mitt mål med detta är att formulera en kort skrivuppgift som kan tjäna flera syften:

- lyfta fram författare och verk för de andra i klassen
- träna centrala förmågor som att sammanfatta och källhänvisa i löpande text
- träna granskning av eget och andras språk
- uttrycka sig ekonomiskt och kärnfullt (säga mycket på litet utrymme)

Utgångspunkt:

De två avsnitten vi läst i boken om utländska och svenska författare under 1800-talets senare del. Ca. 80 sidor sammanlagt - s. 135-221

Instruktion:

Välj den författare och det verk vi läst om som fascinerat dig mest. Skriv sedan en kort text med egna ord där du presenterar dem, samt motiverar vad som är fascinerande med dem. Texten ska kunna läsas och förstås av "mannen-på-gatan", dvs. samhällets medelsvenssons. Texten ska representera det mest korrekta och välformulerade du överhuvudtaget kan författa på egen hand. Uppgiften läggs i svenskmappen
  • Kort text = 225-275 ord
  • Källhänvisa inte till läroböckerna utan till ursprungsverket (ex. Madame Bovary av Gustave Flaubert kom ut 1856 och handlar om...)
  • När man skriver informativt om författare brukar man första gången man nämner dem ange deras födelse- och dödsår inom parentes direkt efter namnet (ex. Charles Dickens (1812-1870) är en av 1800-talets mest kända författare)
  • Texten ska vara indelad i stycken
  • Texten ska inte innehålla underrubriker
  • Ge den en passande rubrik
Uppgift 2 - deadline onsdag 28/1, 24.00

I den mindre av de två läroböckerna (Levande texter) du fått låna finns verk av en del av de författare vi läst om. Välj den av dessa författare som du skulle vilja vara när vi ska ha våra litterära salonger. Du bör välja en författare vars verk du tycker verkar intressanta. Författarna som är aktuella hittar du på innehållsförteckningen under rubrikerna "Realism och naturalism" och "Norden efter 1830" (välj dock inte Runeberg och von Heidenstam som vi hoppat över när vi läst).

Maila eller messa mig ditt beslut.

No comments:

Post a Comment