Wednesday, January 14, 2015

Läxa till nästa tisdag - med modell

Sammanfatta - var beredd att återberätta innehållet på ett sammanhängande, SAMMANFATTANDE sätt. Inte läsa innantill, men gärna stödord - det ska vara lyssningsvänligt för de du ska berätta för.

(bortse från de litterära ordlistorna)

140-149: Alfred, Harald, Albin, Henrik, Adam
150-160: Hanna, Alexander, Hampus, Mattias, Saman
160-169: Jeff, Rebecka, Ludwig, Simon, Jonatan, Elvira
170-180: Anders, Isak, Erik, Max, Caroline
  • Under 1800-talet skapades efterfrågan (medelklassen) på litteratur och detta gjorde att mer litteratur än någonsin började produceras. 
  • Främst var det underhållningslitteratur som efterfrågades. Trycktekniken gjorde att det skapades en stor marknad för litteratur och tidningar. 
  • Charles Dickens blev den första stora följetongsförfattaren och han fick stor framgång med Pickwickklubben på 1830-talet! 
  • Dickens utnyttjade sin framgång till att skriva om den dolda misär som fanns i det framgångsrika engelska imperiet, t.ex. fattigbarn och internatskolor
Detta är vad jag skulle säga om ss. 136-137. Så här skulle mina stödord sett ut:
  • utbud - efterfrågan - medelklass
  • underhållningslitteratur - tryckteknik
  • Dickens - följetångsförfattare - framgång - Pickwickklubben (1830)
  • samhällskritikern - imperie - fattigbarn/internatskolor
Om ni inte har gjort läxan så stå för det, eller säg om niutelämnade vissa sidor ni inte hann med - ni ska vara förberedda - ni ska inte sitta och göra läxan under tiden

No comments:

Post a Comment