Friday, January 9, 2015

Hur man tyder mina tecken...

Jag har som regel markerat språk noggrant på en eller ett par sidor i era rapporter. Det är viktigt att man tränar det egna ögat också och att man inte bara rättar fel utan att förstå varför eller försöka se den typen av fel själv. De "omarkerade sidorna" betyder alltså inte att dessa sidor är felfria, utan ni måste gå igenom era texter och kontrollera språket i hela uppsatsen:)

No comments:

Post a Comment