Sunday, January 18, 2015

Kommunikation och samhällskunskap 19/1: PNGJ --> UMHOD

Som ett led i övergången från PNGJ till UMHOD och för att uppnå nedanstående kunskapskrav ska ni utvärdera era insatser under det projekt (PNGJ) vi snart lämnar bakom oss.

I ett mail till karolina.goransson@skola.malmo.se svara på följande frågor:

* Var det svårare eller lättare att genomföra undersökningen och skriva rapporten än du uppskattade när ni fick uppgiften? Motivera.

* Är du nöjd med din rapport i förhållande till hur mycket tid du använde för skriva den? Motivera.

* Vad tar du med dig från denna uppgift till nästa rapport/GYA?

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.* med viss säkerhet
* med viss säkerhet
*med säkerhet

De av er som inte besvarat enkäten om hjälpmedel i samband med PNGJ ska även göra det - se detta inlägg

HÄR finns ett dokument som sammanfattar det vi pratade om i fredags.


No comments:

Post a Comment