Wednesday, January 7, 2015

PNGJ feedback och revidering

När vi genomfört seminarierna och du samlat in information om hur din rapport kan förbättras så har du sex dagar på dig att revidera rapporten. Bra att måndagen är en studiedag;)

Du  reviderar i dokumentet i drive och behöver inte skicka in via Urkund igen.

Feedback samhällskunskap och kommunikation
Du  får dels min kopia av din rapport med markeringar och kommentarer och dels delar jag mitt bedömningsdokument med dig. I papperskopian av rapporten markerar grönt samhällsvetenskapliga ord = någonting bra. Bedömningsdokument inleds med bedömning och förslag på hur rapporten kan förbättras.

Observera att bedömningen använder kunskapskravens formuleringar och att det mesta som står efter --> (pilen) är förslag till förbättringar. Det är bäst om du ser dessa förslag som order och inte som förslag som kan väljas bort!

Bedömning och kommentarer på oppositionerna kommer någon dag efter seminariet och kommer att stå under övriga kommentarer.

FRÅGA om det är någonting i eller med bedömningen, kommentarerna och markeringarna du inte förstår antingen i skolan eller via mail.

PS. Det som redan är ifyllt i matriserna bygger på redovisningen av den gruppvisa observationsstudien i början av projektet.

HÄR finns ett dokument med allmänna tips.

No comments:

Post a Comment