Monday, May 26, 2014

Urkund

Idag är sista dagen för att skicka in era massmediarapporter via Urkund. Gör så här:

1) Gå in i dokumentet

2) Klicka på "Arkiv"

3) Välj "E-posta som bilaga" och klicka

4) I Till-rutan skriver du: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se

5) Klicka på "Skicka"

Klart!

Don´t Copy. Bild: University of Helsinki Working Group. CC BY-NC 3.0


No comments:

Post a Comment