Friday, May 9, 2014

Instruktioner till psykologiprovet fredag 16/5

Till provet ingår följande:

·                Kapitel 4 Kognitiva perspektivet 1 st p.p + s.52 – 61 + 208 - 210 i boken
·                Kapitel 5 Biologiska perspektivet, 2 st p.p + s.66 - 73  i boken
·                Dokumentet gällande KBT - depressioner
·                Dokumentet gällande KBT - fobier

·                Att kunna jämföra de olika perspektiven (för/nackdelar) lattattlara.com

No comments:

Post a Comment