Tuesday, May 27, 2014

Juridik 27/5

  • Idag ska ni sammanställa och lämna in era informationsbroschyrer om internationell rätt och mänskliga rättigheter.

  • Nästa lektion avsätter vi till kompletteringar och inlämningar av uppgifter som ni ännu inte har gjort. Dessa kompletteringar behöver vara inlämnade i slutet av lektionen den 3/6. Jag kommer att maila er under veckan med information om vad ni har att komplettera. 

No comments:

Post a Comment