Wednesday, May 14, 2014

Samhällskunskap 14/5

Jag kan tyvärr inte vara här men Thomas är här. Jobba med massmediarapporten.

Steg 1: Välj fråga 

Steg 2: Läs de två obligatoriska källorna

Steg 3: Hitta fler källor och läs dem. Observera att din rapport måste bygga på minst tre källor!

Steg 4: Skriv rapporten

Följande dokument kan vara till hjälp för rapportskrivandet
1) Exempel på rapport ffa strukturen

2) PP om källkritik

3) Exempel på källkritik

4) Exempel på hur man använder fotnoter

5) Mall för hur källor ska redogöras för i fotnoter och i källförteckningen
(alternativt använd Cite-this-for-me men glöm då inte att översätta begreppen i hakar och parenteser till svenska)

No comments:

Post a Comment