Sunday, May 4, 2014

Kartuppgiften i historia

Det blir inga lektioner i historia vecka 19 - använd tiden till att arbeta med kartuppgiften. Du måste skriva minst en sida (12 punkter, 1 eller 1,15 radavstånd, styckeindela gärna). Ny deadline torsdag 8/5.

Det första du ska göra är att läsa kunskapskraven! Läs kunskapskraven och se till att din text innehåller det som efterfrågas.

Första kunskapskravet: Koppling dåtid - nutid. Vad finns kvar idag av sådant som fanns förr? Varför finns det kvar? Observera att det kan vara både konkreta saker som byggnader och saker som namn. Historiebruk?

Andra kunskapskravet: Koppling dåtid - nutid - framtid. Vi känner till saker hur saker var förr och hur de är nu. Vi känner dessutom till hur saker har förändrats över tid. Hur tror du att Malmö kommer att förändras de närmaste 50 åren med tanke på hur det var förr och är nu? Historiebruk?

Tredje kunskapskravet: Använd de fyra obligatoriska begreppen! Orsak, konsekvens, kontinuitet och förändring. Men även andra ord som beskriver tillstånd och förändringar tex handelsstad, industrialisering, migration och epokbegrepp tex medeltiden. HÄR finns en lista med förslag på centrala historiska begrepp.

Fjärde kunskapskravet: Beskriv en process tex hur Malmö förändras mellan två kartor. Det är ffa här du ska använda begreppen orsak och konsekvens. VAD hände? VARFÖR hände det (orsak)? Vilka blev KONSEKVENSERNA?

No comments:

Post a Comment