Friday, May 23, 2014

Historia och samhällskunskap betyg.....

Nu har jag kollat igenom era betygsmatriser och flera av er saknar vissa kunskapskrav. Det är helt utan tvekan tydligt att jag som lärare inte kan godkänna någon som saknar något kunskapskrav!

Alltså titta igenom dina betygsmatriser! (de heter "Förnamn hishis01b" respektive "Förnamn samsam01b")

Du som inte har allt markerat i historia måste komma på någon av extralektionerna!
 
I samhällskunskap måste du som saknar (hel) markering på kunskapskraven nedan komma på extralektionerna!

Du som saknar ett eller max två kunskapskrav för att kunna få D eller C är välkommen till extralektionerna om du vill försöka höja dig. I samhällskunskap krävs minimum 6 kunskapskrav på C-nivå för att få D. I historia krävs minimum 7 kunskapskrav på C-nivå för att få D


Eleven kan * redogöra för och analysera samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

I sin analys förklarar eleven * samband och drar * slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Enkla       enkla

                          Välgrundade

Komplexa                välgrundade


Eleven kan * redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållande mellan hushållens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat


I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra* reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
Med viss säkerhet
              
enkla

Med viss säkerhet
       
välgrundade

Med viss säkerhet
        välgrundade och nyanserade


PS. Extralektionerna är måndag 26/5 kl 13.45 (eller tidigare om ni kan) tom kl 14.45 i sal A320, onsdag 28/5 kl 15.20 tom kl 16.10 i sal A213 och måndag 2/6 kl 13.45 (eller tidigare om ni kan) i sal A320.

No comments:

Post a Comment