Wednesday, March 5, 2014

Svenska - noveller från olika tider - introduktion

Vi ska den närmsta tiden på svenskan förlusta oss med noveller från olika tider! I morgon ska ni få läa en hemsk en som är skriven av Guy de Maupassant. Novellen ligger på katedern i klassrummet.

Innan ni läser

- Titta vad det står om Guy de Maupassant på Ne.se: http://www.ne.se/lang/guy-de-maupassant
- Huvudpersonen i novellen heter Mor Sauvage. Ta reda på vad "sauvage" betyder på franska.
- Läs frågorna som finns sist i häftet (A och B)

Efter ni läser

- Arbeta i par
- Besvara skriftligt frågaorna på sista sidan i häftet (A och B)

Att göra detta är läxa tills på måndag

No comments:

Post a Comment