Tuesday, March 18, 2014

Samhällskunskap 19/3

Dagens uppgift är att ta reda på fakta om EUs institutioner. Personer vars namn är i fetstil har tillgång till ett dokument i google drive (det är delat med er - dokumentet heter "EUs institutioner") där det framgår vilka fakta ni ska ta reda på. Dessa fakta ska föras in i dokumentet.


EU-kommissionen
Europeiska rådet
EU-domstolen
Jonathan
Adrian
Gökcan
Alfred
Anders
Mattias
Erik
Hampus
Henrik
Saman
Isak
EU-parlamentet
Ministerrådet
Eus revisionsrätt
Adam
Rebecka
Jeff
Albin
Harald
Alexander
Max
Caroline
Ludwig
Hanna
Simon
Elvira

Källor
Reflex plus (läroboken)
NE.se - sök på institutionens namn

No comments:

Post a Comment