Tuesday, March 18, 2014

Juridik 18/3

Idag avslutar vi genomgången av kapitel 5. Min powerpoint finner ni på denna länk. Efter avslutad genomgång så arbetar ni i era bänkpar med uppgifterna 5:5 på sidorna 148-149. Använd er av powerpointen, kapitlet i boken samt lagen.nu för att lösa uppgifterna.

Uppgiften ska vara färdig till nästa lektion då vi kommer att gå igenom och diskutera de olika fallen.

Lycka till!

No comments:

Post a Comment