Tuesday, March 4, 2014

Juridik 4/3


  1. Idag kommer vi först att diskutera filmen som vi såg under förra lektionen och som några av er såg hemma. 
  2. Sen kommer jag att gå igenom delar av kapitlet om Straffrätt. Powerpointen som jag går igenom kommer ni så småningom att finna på en länk här. Och här är domen som ni arbetade med.


Diskussionsfrågor:
1. Vilka likheter och olikheter finns mellan Cesare Beccarias syn på straffets funktion jämfört med det svenska moderna samhällets syn på straffets ändamål?

2. Av programmet framgick att statsmakterna i Polen bestraffar vissa handlingar som i Sverige inte är straffbelagda. Vad tror du är anledningen härtill? Är det generellt så att det är den allmänna moraluppfattningen i ett land som är avgörande för vilka gärningar som straffbeläggs? Kan eller ska ett samarbete länder emellan, exempelvis EU-samarbetet, påverka ett lands rättsuppfattning?

3. Av programmet framgick att Polen har tre gånger fler fångar än Sverige relativt befolkningsmängden. (Antalet fångar i Sverige var 2011 dryga 5 000 st.) Betyder det att Polen har tre gånger högre kriminalitet än Sverige? Vad menade Jerzy Sarnecki när han menade att det är politikerna som bestämmer antalet fångar och inte själva brottsligheten? Vilka är de största skillnaderna mellan fängelserna i Sverige och Polen?

4. I programmet diskuterades sambandet mellan antal fängelser och antal internerade. Bland annat sades att om ett land bygger nya fängelser så kommer fängelserna att fyllas. Om ett fängelse styrs med hårda regler, så hittar man farliga fångar, menade forskare. Sveriges första riktiga fängelse byggdes 1624 på Riddarholmen. Idag har Sverige drygt 50 anstalter och Saltviksanstalten utanför Härnösand är det senaste byggda fängelset och har en mycket stor säkerhet. Anstalten byggdes efter den stora rymningsvågen 2004. Diskutera hur skapandet av "rymningssäkra" anstalter påverkar kriminalitet.

5. Är det arv eller miljö som avgör om man blir kriminell? Vilken faktor är viktigast när det gäller förebyggande åtgärder?

No comments:

Post a Comment