Wednesday, March 12, 2014

Historia 12/3

Det svenska 1800-talet börjar enligt BG13B år 1810. (fem röster)

2) 1809 och 1814 (tre röster vardera)

3) 1818 (två röster)

4) 1807 och 1817 (en röst vardera)


No comments:

Post a Comment