Thursday, March 27, 2014

Samhällskunskap: Flytta hemifrån bakläxa

Ny deadline för samtliga Flytta hemifrån-uppgifter (1-5) är onsdag 2/4.

För de som är färdiga och för övriga om ni hinner så kan ni höja er på uppgiften genom att:

A) Se till att ni har flera rättigheter OCH skyldigheter för anställda, hyresgäster och köpare (i butik).
Tips! Prata med varandra och prata med ffa äldre familjemedlemmar som är anställda (eller har anställda), har eller har haft hyreskontrakt och som köpt dyra produkter i butik

B) När ditt ekonomiska kretslopp är klart - fundera på vad du lärt dig av att rita upp det eller mao är det ekonomiska kretsloppet en användbar modell för att öka förståelsen för hur ekonomin i samhället fungerar?

Tips för hela uppgiften: Läs kunskapskraven!
- se ovan om många rättigheter och skyldigheter och tänk många förbindelser mellan aktörerna i kretsloppet för högre betyg
- tänk på att skriva så att orsak-konsekvenssammanhang framgår

No comments:

Post a Comment