Tuesday, October 1, 2013

Bedömning på bokdiskussionerna

Hej på er!

Hampus, Elvira, Larsson, Larsen och Thage hade skrivit färdigt den andra ordberättelsen och har fått respons på den. Tänk på att vi har ordförhör först av allt på torsdagslektionen och därefter ska vi sätta igång med något helt nytt! Glöm alltså inte att läsa på till ordförhöret - kom ihåg: alla rätt:)

I många av era svenskmappar har det dykt upp ett nytt dokument som heter "Respons-svenska". I det har jag lagt de kunskapskrav som testades vid bokdiskussionerna. Sedan har jag markerat med grönt de kunskapskrav ni klarade av utifrån de två diskussionerna. Jag har också skrivit en kort kommentar om er insats. Nästa gång vi gör en uppgift kommer jag att lägga till den uppgiften (med aktuella kunskapskrav) överst i det här dokumentet. På så sätt har ni all respons samlad i ett och samma dokument. Det här dokumentet ska ni återvända till när ni gör liknande uppgifter för att se vad ni kunde förbättra.

I dokumentet "Svenska 1 - namn" har jag en matris med kursens alla kunskapskrav. Där har jag nu fört in det ni uppnådde vid bokdiskussionerna och markerat med gult. Här finns ingen respons utan det står bara vad man har klarat och när. Man måste visa saker flera gånger och i olika situationer för att bedömningen ska vara säker. Vid nästa examination kommer jag att fylla på igen, och när kursen är slut kommer jag att utgå från dessa dokumenten när jag sätter era betyg.

I en del fall vill jag gärna ha mer underlag för att kunna göra en så säker bedömning som möjligt. Har ni inte fått något "Respons-svenska"-dokument så har ni i stället fått ett mail från mig. Gå och läs det om ni inte gjort det än:)

Tänk på att ni kan ställa frågor i kommentarerna till inlägget!
Hej med er, vi ses på torsdag!

No comments:

Post a Comment