Thursday, October 3, 2013

Glöm inte att fylla i era studiekolldokument till imorgon!Gröna uppgifter är a-uppgifter, blå uppgifter är b-uppgiftter och gula uppgifer är c-uppgifter.

Dokumentet finns i din google drive under delat med mig.

Fyll i den högra kolumnen när du arbetar med uppgifterna.

OK - Om du inte har några problem med uppgiften.

SÅDÄR - Om du inte vet exakt hur uppgiften ska lösas.

No comments:

Post a Comment