Wednesday, October 9, 2013

Samhällskunskap 10/10

Arbetsgång grupparbete riksdagens partier

Börja med att läsa instruktionerna och planera ert arbete.

1) Skapa och dela ett dokument i google drive som ni döper till "Parti - Förnamn, Förnamn, Förnamn".

2) Ta reda på kontaktuppgifter till en eller flera representanter för ert parti (gärna lokalt). Formulera era frågor till den/de och få iväg era frågor om arbetslösheten bland ungdomar och invandringen.

3) Ta reda på svaren till frågorn 1-10. Skriv in dem i ert gemensamma dokument.

4) Skapa ett konto på www.glogster.com. Skapa en glog där ni på ett överskådligt sätt presenterar  de fakta ni fått fram genom att svara på frågorna 1-10.

5) Gör en korrekt källförteckning i ert dokument.

6) Skriv en kort text i ert dokument där ni presenterar och diskuterar minst en av era källor och minst en av era metoder.

7) Förbered den muntliga redovisningen.

8)  Läs igenom intsruktionerna och kontrollera att ni svarar på alla frågor och följt alla instruktioner.

No comments:

Post a Comment