Friday, October 4, 2013

Inför provet

Hej BG13B.

Här kommer information inför tisdagens matematikprov. Ni är välkomna till mitt rum på måndag om ni har frågor. Det går också bra att maila.Information till elever inför prov 1.4 - 1.5 Tal i potensform, problemlösning.

Teori: 1.4 - 1.5 (sid: 32 - 61 Matematik 5000 1b)

Hjälpmedel: Penna, radergummi, linjal och formelsamling (OBS: Ingen räknare)

Skrivtid: 80 minuter

Kan du det här?


Moment
Begrepp som du ska kunna använda och beskriva
Du ska har strategier för att kunna
Tal i potensform
 • Potensform, bas och exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Enhet
 • Prefix
 • Olika talbaser
 • tolka och beräkna värdet av ett tal i potensform
 • använda potenslagarna
 • skriva och tolka tal i grundpotensform
 • omvandla mellan olika enheter
 • skriva och tolka tal skrivna i talsystem med andra baser än tio
Problemlösning
 • Närmevärde
 • Avrundning
 • Överslagsräkning
 • avrunda tal och göra överslagsberäkningar
 • lösa matematiska problemTräna mer?

Diagnos sid 73: 11-17

Blandade uppgifter sid 74: 5, 8, 11, 17, 20, 21, 22, 34, 36, 39.

No comments:

Post a Comment