Monday, September 30, 2013

Juridik 1/10

1) "Läxförhör" på  förra fredagens yrkesmentor

2) Kort repetition påföljder --> Kriminalvården

3) Följande personer deltager i en rättegång - vilken roll har de där?
Använd tex dom.se: vem är vem? eller ne.se eller läroboken (ordlista och register längst bak i boken)

a) domare
b) försvarare
c) målsägare
d) målsägarbiträdet
e) nämndeman
f) vittne
g) åklagaren
h) åtalad/tilltalad

4) Kort film med dramatiserat fall för tingsrätten
- Vem är vem på rättegången?
- I vilken ordning görs saker under rättegången?

No comments:

Post a Comment