Wednesday, September 4, 2013

Glöm inte till i morgon!

Glöm inte att läxan tills i morgon var BÅDE att skriva i lärloggen OCH att läsa de tio budorden

Frågorna till lärloggen finns nästan längst ner i det senaste svenskinlägget.
Länk till de tio budorden finns i det senaste svenskinlägget längst ner.

No comments:

Post a Comment