Wednesday, September 25, 2013

Samhällskunskap 25/9

I genomgång grupparbete metod och frågorna till "Individ och identitet"

II Återknyta till vad som kännetecknar ett demokratiskt styrelseskick

III Intro ideologi. Rutor ideologier

IV Inför morgondagens studiebesök på Stadsarkivet

No comments:

Post a Comment