Thursday, September 5, 2013

Svenskan den 5/9

Lektionsmål: skapa en ordlista och lära nya ord

Diskussionsövning

I svenska kyrkans psalmbok finns de tio budorden med Luthers förklaringar. Studera buden och diskutera:

- Vilka av reglerna och anvisningarna är förlegade (=för gammaldags för att fungera idag)?
- Vilka av reglerna idag finns som lagar, och vilka har mer med "samvetet" att göra (= man får men man bör inte)

Ordkunskap

Skapa ett dokument i din svenskmapp - döp det till "ordlista". Kopiera och klistra in orden här nedanför och slå upp vad de betyder i det sammanhang de står i Luthers lilla Katekes!

Svenska akademiens ordlista
Tyda.se

frukta
förtrösta
åkalla
lova
helga
förakta
vrede
tjäna
dräpa
bistå
nöd
begå brott
hedersamt
gärningar
vår nästa
förråda
förtala
begärelse
list
tillägna
plikt
nitälskande
hemsöker
fäderna
missgärning
efterkommande
nåd
överträder

De här orden blir det läxförhör på nästa vecka på måndag!

Om du får tid över! De tio budorden dyker upp i många olika sammanhang. Det hör till allmänbildningen att känna till dem. Här använder man dem för att göra en lite lustig presentation av julbordet!

No comments:

Post a Comment