Sunday, September 22, 2013

Angående uppgiften på "Individ och identitet"

Nu har jag läst och bedömt svaren på frågorna om individ och identitet.

De som svarat på frågorna har fått en markering på kunskapskravet:

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser


NågonNågraFlera


MEN det viktiga med denna uppgiften är att komma ihåg dessa olika kategorier för de kommer att hjälpa er att uppnå följande kunskapskrav ffa andra hälften:

Dessutom kan eleven * redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra * slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Översiktligt

                        

enkla

Utförligt  

              

välgrundade

Utförligt och nyanserat
                   

välgrundade och nyanserade

samt att uppnå A-nivå där det krävs att man ska vara nyanserad som tex: (När man är nyanserad kan man tex säga att det som är bra för en grupp/kategori inte är bra för en annan mao visar man att man förstår att myntet har både en fram- och en baksida)

Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Översiktligt

Utförligt

Utförligt och nyanserat

No comments:

Post a Comment