Thursday, September 26, 2013

Svenska - vi tränar på ord!

Lektionsmål

Hitta strategier för att lära in ord

Idag tränar vi på ord. Uppgiften finns här.

Skriva i lärloggen:

Varför hade inte du alla rätt på läxförhöret?
På vilket sätt var det här en bra övning för att lära sig nya ord?
Vad tyckte du var svårt med övningen?

Orden från budorden är läxa till måndagen den 30/9

Slutdiskussion Desert Walker

Till nästa gång ska ni förbereda det sista till romanen. Jag kommer att dela in er i tre grupper den här gången och grupperna och tider kommer att stå på bloggen inför måndagens lektion. Lektionen inleds med läxförhör på orden från dagens ordövningar!

Scenen och frågorna ska finnas i ert dokument senast söndagkväll. Tänk på att välja en scen som gör att ni kan visa följande förmågor:

E

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter med viss säkerhetSpråket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska verk. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt med viss säkerhetSpråket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet

Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet (samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.)No comments:

Post a Comment