Tuesday, May 26, 2015

Teckenspråk

Hej klassen!

Idag jämförde vi minoritetsspråken och hittade likheter och skillnader dem emellan.

Vi diskuterade vinster och utmaningar med att ha många språk inom ett lands gränser och kopplade detta till demokrati.

Vi lärde oss om teckenspråk genom att titta på filmerna som ni hittar här:

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak/teckenspraksfilmer.html

Klicka på det som du tycker verkar mest intressant under "Vanliga frågor"!

Läxförhöret blir imorgon. Kolla in tidigare blogginlägg för att repetera inför det.

Vi ses imorgon!

No comments:

Post a Comment