Tuesday, May 12, 2015

Minoritetsspråk i Sverige

Hej klassen!

Nästa vecka kommer vi att börja arbeta med området "Språkförhållanden i Sverige och Norden". Som en inledning till det kommer ni idag att få ett papper med en tabell att fylla i, som handlar om de fem minoritetsspråken (finska, meänkieli, romska, samiska och jiddisch) i Sverige. Till stor hjälp kommer följande länk att vara:

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak.html

Leta runt efter svaren, och visa gärna din bänkgranne var du hittat olika svar. Se även under fliken "För dig i skolan" --> "Språken i Sverige". Jämför gärna informationen från hemsidan med andra källor från internet.

Dokumentet hjälper dig i ditt lärande och förståelsen för språkliga förhållanden i landet. Det ger en översikt och underlättar för jämförelser mellan minoritetsspråken. Därför är det meningsfullt att arbeta med det. Gör klart det under onsdagens lektion (där både jag och Camilla är borta), och återkom till det under de kommande veckorna!

Om du var frånvarande, så maila mig för att få dokumentet att fylla i:
elin.jonsson.029 (at) student.lu.se

Lycka till!

No comments:

Post a Comment