Sunday, May 24, 2015

Kommunikation vecka 22 och 23

Din sista  - och avgörande  - uppgift i kursen kommunikation är att utvärdera det argumenterande tal du har hållit eller ska hålla i svenskan. Även själva talet kommer i viss mån att bedömas.

Observera att du får bara en chans (att göra denna utvärdering och göra den bra) eftersom det inte kommer att finnas tid för komplettering eller upphämtning

Uppgiften finns HÄR.

Du ska skriva i dokumentet "Utvärdering argumenterande tal BG13B 2 - Efternamn, Förnamn" som är delat med dig.

No comments:

Post a Comment