Tuesday, May 26, 2015

Tal

Exempel på hur en inledning kan se ut:Stödord

Uppläsning av manus är rövens tråkigt. Ni ska använda stödord. Med stödord menar jag enstaka ord som utgör ett stöd för minnet. Inte en sönderklippt text uppklistrad på talkort.

Talet

ca. 3-4 minuter

Stilfigurer

Retoriska frågor - Skulle inte ni vilja finna den heliga gralen?
Tretal - tro, hopp och kärlek - frihet, jämlikhet och broderskap
Anafor - Vi måste kämpa! Vi måste tro! Vi måste arbeta tillsammans!
Stegring - För familjen, landets och universums skull!

Presentationen

Prezi eller Power Point
Stöd för åhörarna (inte stöd för dig)
Bilder + ett minimum av text

Källhänvisningar i tal

Behöver inte vara lika omfattande, men ska finnas. T.ex:
- Enligt scb.se kan man...
- Forskning av nobelpristagaren Camilla Lindskoug visar att...
- I en av höstens partiledardebatter hävdade Annie Lööf att...

Att kunna hänvisa till expertis STÄRKER DITT ETOS OCH DITT LOGOS!!

Man ska också i slutet av sin presentation göra källorna tillgängliga. Där ska de anges enligt samma regler som i en källförteckning.

Matris översatt från ämnesplansspråk till lite mer konkreta formuleringar

No comments:

Post a Comment