Wednesday, May 20, 2015

Läxförhör om språkliga förhållanden i Sverige och Norden

Hej!

Vi har den här veckan lärt oss om den svenska språklagstiftningen och gått igenom våra fem officiella minoritetsspråk. Tabellen som ni har fått till hjälp för att strukturera den nya kunskapen kommer också att vara utgångspunkt för tisdagens lektion där vi kommer att:

- jämföra språken med varandra (och relatera dem till svenskan)
- tänka kring minoritetsspråkens framtid (kommer några försvinna, andra tillkomma?)
- resonera om hur erkännandet av minoritetsspråk hänger ihop med demokratiska värden och en humanistisk människosyn, och vad alternativen har varit/skulle kunna vara.

Så ta med era ifyllda tabeller på tisdag! Vi kommer då också att prata om teckenspråk och dialekter.

Läxförhöret på onsdag (27/5) kommer att handla om:

- minoritetsspråken i Sverige (beskriva dem och kunna jämföra dem)
- språklagstiftningen (när den kom och vad som motiverade den, vilka kriterier som avgjorde valet)
- teckenspråk och dialekter

Läxförhöret är en chans för dig att formulera det du lärt dig och befästa kunskaperna. Det är alltså utvecklande för dig att skriva det! Förhöret ger dig dessutom möjlighet att visa kvaliteter som rör betygsnivån C (men inte högre).

För att repetera eller ta igen missade lektioner är "Jakten på språket" (6x15 min.) ett bra stöd:

http://www.ur.se/Produkter/155351-Jakten-pa-spraket-Jiddisch#Alla-program-i-Jakten-pa-spraket

Se även länken i förra inlägget!

Träna gärna tillsammans och hör av er till min mail (se tidigare inlägg) om det finns frågor!

No comments:

Post a Comment