Monday, February 2, 2015

Uppgift - litterära salonger

Grupper

Jeff/ Lagerlöf - Henrik/ Strindberg - Mattias/ Dickens - Anders/ Ibsen (tisdag, 14.00-14.30)
Simon/ Lagerlöf - Albin/ Strindberg - Hampus/ Dickens - Harald/ Fröding (tisdag, 14.30-15.00)
Alfred/ Lagerlöf - Elvira/ Strindberg - Hanna/ Dickens - Rebecka/ Ibsen (onsdag, 11.20-11.50)
Jonatan/ Lagerlöf - Saman/ Strindberg - Adam/ Dickens - Ludwig/ Fröding (onsdag, 11.50-12.20)
Isak/ Lagerlöf - Alex/ Strindberg - Max/ Dickens - Erik/ Fröding (tisdag, 15.00-15.30)

Material att läsa in i Den levande litteraturen: allt som är relevant för att tolka och diskutera de författare och verk som är aktuella för er grupp. Det betyder alltså både information om den samtid och kultur författarna levde och verkade i, samt information om författarna själva och om deras verk. Det första ni bör göra är därför att se över sidorna för bestämma vilka sidor som är relevanta.

Material att läsa in i  Levande texter:

Dickens: Ta fast tjuven!
Ibsen: Et dukkehjem
Strindberg: Röda rummet, Otur
Fröding: I ungdomen, I valet och kvalet, Säv säv susa, Dåligt orienterad
Lagerlöf: Gösta Berlings saga

Till varje författare ovan kommer först en kort introduktion om författaren. Glöm inte att läsa den, för då förstår ni verket bättre. Efter verken kommer det frågor. Först "Vad står det?" och sedan "Tänk vidare". Vid den litterära salongen kommer jag att be er diskutera ett verk från varje författare utifrån just "Vad står det?" och "Tänk vidare". Det lönar sig alltså att ha förberett dessa noggrannt.

Notera: Om det inte är tydligt för mig, genom det sätt ni diskuterar frågorna, att ni har läst på om författaren, samtiden och verken (i Den levande litteraturen), så kommer ni att få göra ett vanligt, traditionellt prov på detta innehåll.

Kunskapskrav

E - Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

C - Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

A - Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

No comments:

Post a Comment