Thursday, February 19, 2015

CSN-bidrag

Hej!

Tyvärr är det många som riskerar att få indragna studiebidrag för perioden 7/1-15/2. Jag vill poängtera att det är CSN som beslutar om indrag (inte skolan).

Med risk för att vara tjatig vill jag påminna om följande: För att minska risken för indrag kan man inkomma med sjukintyg när man varit sjuk under en längre period eller vid fler än två tillfällen (under samma bidragsperiod).  Om ni är sjuka under en längre tid eller vid fler än två tillfällen kan vårdnadshavare (gäller omyndig elev) intyga att ni är sjuka om sjukintyg saknas. Då kan de kontakta skolsköterska eller kurator.

Om en lärare har rapporterat fel i Dexter (exempelvis rapporterat ogiltig frånvaro felaktigt) ska ni omgående kontakta läraren. Det går inte att maila mig flera veckor senare och säga att någon gjort fel - jag kan inte ändra. Så kontrollera i Dexter varje dag att det blivit rätt och lös eventuella felaktigheter med respektive lärare omgående! Jag vet att jag sagt detta många gånger så nu hoppas jag på att inte behöva säga det på ett tag!!!

Jag önskar alla ett fortsatt skönt sportlov! / Emilie

No comments:

Post a Comment