Monday, February 9, 2015

Samhällskunskap 9/2

Ingen lektion idag pga klasskonferens.

Gör denna uppgift innan onsdagens lektion. Skriv ett dokument i din samhällskunskaps-mapp. Döp dokumentet till "Uppgift ekonomisk politik Förnamn".

Och apropå kommunikation; ni som skrev utvärderingen i Word glöm inte ladda ner dokumentet i drive eller maila det till mig under dagen.

No comments:

Post a Comment