Friday, February 6, 2015

Kommunikation måndag 9/2

Vi byter sal med ettorna och Camilla eftersom ettorna ska skriva en lång skrivuppgift.

Alltså kommunikation måndag 9/2 i sal A304.

Ta med en penna för vi inleder med förhör på yrkesmentorn!


No comments:

Post a Comment