Sunday, February 1, 2015

Kommunikation och samhällskunskap 2/2

Då ska det bara vara spurten kvar inför talen på tisdag respektive torsdag!

På morgonen förfogar vi över salarna A213 och A211.
På eftermiddagen förfogar vi över tre salar A213, A312 och A317.
Vi har också tillgång till sammanlagt tre adaptorer så möjligheterna att öva på talet är goda.

Nästa måndag kommer ni att få skriva en utvärdering av er arbetsprocess och presentation i det delade dokumentet "Utvärdering UMHOD Efternamn, Förnamn". Idag ska du skriva in de målsättningar du har med din presentation så att du kan ta ställning till om du uppnådde dem eller inte.

No comments:

Post a Comment