Friday, February 13, 2015

Presentationer och utvärderingar sökes!

Innan dagens yrkesmentorstid så saknade jag

Presentationer/PP från följande: Adrian, Albin, Alex, Alfred, Anders, Caroline, Erik, Hampus, Harald, Henrik, Isak, Jonatan, Mattias, Max, Rebecka, Saman och Simon.

Utvärderingar från följande: Adam, Rebecka, Ludwig, Saman, Hampus, Alfred, Erik, Max,  Henrik, Caroline och Adrian.

No comments:

Post a Comment