Wednesday, February 26, 2014

Uppgift torsdag och fredag

Eftersom jag vabbar torsdag och fredagmorgon, och eftersom det inte går att få tag på vikarie då, så får ni här en uppgift som ni ska redovisa med när vi träffas i nästa vecka.

Jag vill att ni alla kommer på ett ämne som har med den engelskspråkiga världen att göra, som ni känner till men inte vet så mycket om (cangaroos, boomerangs, afternoon tea, haggis, Gaelic eller vad det nu kan vara). När ni har valt ämne lägger ni det som kommentar till det här inlägget. Ni får inte ta ngt ämne som någon annan redan tagit.

När vi träffas nästa gång ska ni kunna prata i 1 1/2 minut om ert ämne och ni ska lägga upp det ni ska säga enligt följande mall:

1. My subject is ____________________ , and I chose it because ____________________
(Define your subject and explain what interested you about the )

2. When I chose my subject I didn't know very much about it. I knew that ______________________
(Explain what you knew about your subject before studying it)

3. After studying the subject, I found out that _________________________
(Explain what you have learnt about your subject after studying it)

4. In conclusion, I'm happy/disappointed with my choice of subject because _________________________
(Explain if why or why not you are happy with your choice of subject)

Detta är vad ni ska kunna göra när vi träffas nästa gång (torsdag nästa vecka)

Vi ska inleda med att ni ska få presentera ert ämne för tre andra personer (en i taget). Ni får använda 20 stödORD. Ni ska inte läsa utantill. Jag kommer att ta tiden. Man kommer att ha exakt 1 1/2 minut på sig.

Efter att ha tränat på talet tre gånger kommer man att få hålla det i mindre grupper (jag delar in er i grupper).

Efter detta kommer vi att ha gemensam samling och utvärdera hur det gick

Syfte

Att träna muntlig presentation med hjälp av stödord
Att visa och använda en metod för att just träna inför en muntlig presentation


7 comments: