Thursday, February 6, 2014

Historia, samhällskunskap och juridik 6/2

Alla har fått eller kommer att få en remsa av mig med sina omdömen. Remsan tolkas enligt nedanstående mall.

From 19/2  tom 22/2 kommer jag att "slaskrätta" dvs gå tillbaka och se om uppgifter som saknas har kommit in eller om uppgifter som behövde kompletteras har kompletterats.

Alla som vill är välkomna på stöd torsdagen 13/2. Det går också bra att maila mig om man har frågor.

Namn
Historia
hishis01b

uppgifter som saknas
Samhällskunskap
samsam01b

uppgifter som saknas
Juridik
pedkou0

uppgifter som saknas
Kommentarer

The Letter A by Kalexandersson. CC BY-SA 2.0

No comments:

Post a Comment