Friday, February 28, 2014

Instudering till psykologiprovet 7/3

  • Kapitel 1 + 2 i boken
  • Powerpoint 3 st (Psykodymaniskt perspektiv, försvarsmekanismer, beteendeperspektivet)
  • Stencil försvarsmekanismer (övningsexempel)
  • Stencil förstärkning (Viktor)
  • Stencil desensibilisering (flygfobin)

  • Tips: Hemsidan - lattattlara.com   (fördelar och nackdelar med perspektiven samt begrepp och instuderingsfrågor)

No comments:

Post a Comment