Wednesday, February 26, 2014

Juridik 26/2

Eftersom att mina barn var sjuka läste ni som bekant historia med Karolina på tisdagen. I utbyte får ni mig på historielektionen på onsdagen. Ni som inte har historia med Karolina kan titta på filmen hemma och vara med på diskussionen vid nästa tillfälle.

Dela drive-mappen som gäller denna kurs med andreas.klaar@skola.malmo.se

Skriv ett brev till Andreas: 
Döp dokumentet till ”Ditt namn - Brev till Andreas"
Svara på följande frågor:
1. Varför valde du Pauli och Bernadottegymnasiet?
2. Är det något särskilt område inom den här kursen som intresserar dig extra mycket?
3. Vad har du för planer efter gymnasiet?
4. Vad tror du att du kommer att arbeta med om 10 år?

Yrkesmentorsförhör
Svara på frågorna utifrån besöket på fredagen innan lovet. Skriva för hand på blanketterna 

Titta på filmen "Straff" på ur.se
2. Diskussion baserad på frågorna nedan i helklass.

Diskussionsfrågor:
1. Vilka likheter och olikheter finns mellan Cesare Beccarias syn på straffets funktion jämfört med det svenska moderna samhällets syn på straffets ändamål?

2. Av programmet framgick att statsmakterna i Polen bestraffar vissa handlingar som i Sverige inte är straffbelagda. Vad tror du är anledningen härtill? Är det generellt så att det är den allmänna moraluppfattningen i ett land som är avgörande för vilka gärningar som straffbeläggs? Kan eller ska ett samarbete länder emellan, exempelvis EU-samarbetet, påverka ett lands rättsuppfattning?

3. Av programmet framgick att Polen har tre gånger fler fångar än Sverige relativt befolkningsmängden. (Antalet fångar i Sverige var 2011 dryga 5 000 st.) Betyder det att Polen har tre gånger högre kriminalitet än Sverige? Vad menade Jerzy Sarnecki när han menade att det är politikerna som bestämmer antalet fångar och inte själva brottsligheten? Vilka är de största skillnaderna mellan fängelserna i Sverige och Polen?

4. I programmet diskuterades sambandet mellan antal fängelser och antal internerade. Bland annat sades att om ett land bygger nya fängelser så kommer fängelserna att fyllas. Om ett fängelse styrs med hårda regler, så hittar man farliga fångar, menade forskare. Sveriges första riktiga fängelse byggdes 1624 på Riddarholmen. Idag har Sverige drygt 50 anstalter och Saltviksanstalten utanför Härnösand är det senaste byggda fängelset och har en mycket stor säkerhet. Anstalten byggdes efter den stora rymningsvågen 2004. Diskutera hur skapandet av "rymningssäkra" anstalter påverkar kriminalitet.

5. Är det arv eller miljö som avgör om man blir kriminell? Vilken faktor är viktigast när det gäller förebyggande åtgärder?

Filmtips:
På Dox på SVTplay finns nu en väldigt bra dokumentär om Rysslands hårdaste fängelse, Staffkoloni nummer 56. Filmen heter De Fördömda. Klicka här så kommer ni till dokumentären och klickar ni här så kommer ni till dokumentärens hemsida

No comments:

Post a Comment